Söndag
05 Mar 2 matcher
Torsdag
09 Mar 1 match
Söndag
12 Mar 3 matcher
Lördag
18 Mar 2 matcher
Söndag
19 Mar 1 match
Torsdag
23 Mar 2 matcher
Lördag
25 Mar 1 match
Söndag
26 Mar 1 match
Måndag
27 Mar 1 match
Torsdag
30 Mar 1 match
Lördag
01 Apr 1 match
Söndag
02 Apr 2 matcher
Onsdag
05 Apr 1 match
Söndag
09 Apr 1 match

Täby FC och Generation PEP tar gemensamt initiativ för barn och ungas hälsa!

7 juli 2022 09:00

Täby FC och Generation PEP har tecknat avtal för säsongen 2022/23 utifrån den gemensamma ambitionen att alla barn och unga ska vilja och kunna leva ett aktivit och hälsosamt liv. Ett flertal initiativ skall tas där det första blir att Generation exklusivt kommer synas på bröstplatsen på samtliga föreningens matchställ.


Täby FC och Generation PEP inleder samarbetet för att stärka arbetet med barn och ungas hälsa på ett konstruktivt sätt. Täby FC är en innebandyförening som ska bedriva innebandy för så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. Vi vill att alla ska få vara med och vill sänka trösklar för deltagande på alla sätt vi kan, vi hoppas det här samarbetet stärker det arbetet.

Vårt första initiativ blir att Generation PEP får synas på samtliga matchtröjor i föreningen med exklusivitet på bröstplatsen finansierat av våra sponsorer.

Alexander Brinkmann, klubbchef Täby FC:

-Efter att ha krokat arm med Generation PEP har vår kunskap kring vikten av deras arbete ökat avsevärt. Med den insikten vill vi göra vad vi kan för att uppmärksamma deras arbete samtidigt som våra sponsorer får möjlighet att bidra till två goda ting samtidigt. Det är med stolthet, entusiasm och beslutsamhet att göra skillnad som Täby FC går in i säsongen 2022/23 tillsammans med Generation PEP. Efter en tids dialog om vilka initiativ som skall tas har vi kommit fram till ett gemensamt avstamp. Vårt första initiativ blir att exklusivt marknadsföra Generation PEP på samtliga matchtröjor i föreningen. Vi hoppas tillsammans med Generation PEP i kombination med vårt vardagliga arbete bidra till att vända de oroväckande siffror PEP-rapporten påvisar. Vi vill också väcka debatt och öka förutsättningarna för en aktiv och hälsosam uppväxt för alla.”

Carolina Klüft, verksamhetschef Generation PEP:

-Hela samhället behöver kraftsamla för att förbättra förutsättningar för barn och ungas hälsa och vi på Generation Pep tycker Täby FC:s engagemang för denna viktiga fråga är både spännande och inspirerande. Vi ser fram emot att samverka framåt och är stolta över att få synas på Täby FC:s matchtröjor.

PEP-Rapporten

Klicka här så kommer du till rapporten

Läs hur verksamhetschef Carolina Klüft, ambassadör Anders Hansen samt Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden kommenterar PEP-rapporten här.

Vad erhåller ett företag som sponsrar initiativet?

De sponsorer som betalar för tröjsponsring kommer istället exponeras i K-Rauta Arena och Grindtorpshallen på skyltar med texten ”Vi stödjer arbetet för barn och ungas hälsa genom att marknadsföra Generation PEP på matchtröjorna i Täby FC”. Tre goda saker i ett;

  1. Ni stöttar Täby FC i vårt arbete för att så många som möjligt ska kunna spela innebandy så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt.
  2. Ni stöttar Generation PEPs arbete för alla barn och ungas hälsa.
  3. Ni ges positiv exponering med starkt associationsvärde samt bjuds in till nätverket hos såväl Generation PEP som Täby FC.

Om Generation PEP:

Generation PEP arbetar utifrån vår vision att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Vi står inför en mycket allvarlig samhällsutmaning. De flesta barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter för dåligt. Dessutom finns stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar. För lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för bland annat depression, diabetes typ 2, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdom. För att vända utvecklingen vill vi skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och vår målsättning att engagera hela samhället i arbetet. Ingen enskild aktör kan lösa problemet på egen hand och därför behöver såväl lokala eldsjälar som företag och politiska beslutsfattare vara med.

Generation Peps arbete utgår från FYSS och de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012) och vi samarbetar med etablerade kunskapspartners. Samarbetsinitiativ som vi medverkar i granskas genom tredjepartsrevision för full transparens och måluppfyllelse.

För mer information om Generation PEP, besök GenerationPEP.se.

För mer information om våra gemensamma initiativ, besök tabyfc.se/GenerationPEP.